Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

101a - Ik zing voor u, mijn boezemvriend daarboven


Maarten Das
Genève 1551
Psalm 101

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

De dichter van Psalm 101 is kind aan huis bij God, die innigheid komt terug in deze berijming op de Geneefse melodie. De stad van de mensen wordt in dit lied de stad van God, van God en mensen.