Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

103b - Loof nu, mijn ziel, de Here (canon)


Canon
Johannes Petzold

Melodie

De melodie van de canon is gebaseerd op de eerste twee regels van Liedboek 103a. De eerste twee regels van de canon zijn gelijk aan de eerste twee regels van het lied en daarmee is deze canon ook zeer geschikt voor ongeoefende zangers.
Deze liedcanon kan zelfstandig of in afwisseling met liedstrofen gebruikt worden. Ook de eerste twee tekstregels van de andere strofen zijn voor de canon bruikbaar.
Bij gebruik door een gemengd koor is het belangrijk dat bij de afsluiting de mannenstemmen op de fermate in de tweede regel eindigen. Steminzetten bijvoorbeeld: sopraan-mannen-alt of tenor-bas-vrouwen.
In het Liedboek zijn akkoordsymbolen opgenomen op basis waarvan men een begeleiding kan improviseren, waarbij ook andere instrumenten dan orgel denkbaar zijn.
Deze canon is overgenomen uit Theo Goedhart (red.), Canonboek (Ansen 1992, nr. 46).

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk