Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

113b - De naam des Heren zij geprezen


Kernvers
Silvo Ponten
Jan Valkestijn

Tekst

Jan Valkestijn (1928-2017) was een warm pleitbezorger van de Engelse koormuziek tijdens zijn werk als rector cantus in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem. Zo introduceerde hij daar het onberijmd zingen van psalmen volgens de anglicaanse traditie, maar dan met een Nederlandse tekst. Om deze psalmen geschikt te maken als antwoordpsalm in een responsoriale vorm (zie het overzichtsartikel ‘De Antwoordpsalm’) schreef hij bij de vierstemmige chants refreinen voor volkszang. Deze acclamatie werd geschreven als refrein bij Psalm 113. Liedboek 23g, 145b, 367c en 367f zijn andere refreinen die Valkestijn bij de psalmen schreef.
Deze acclamatie werd ook opgenomen in Bavo Liedboek (1979, nr. 82) en in de tweede editie van Gezangen voor Liturgie (1996, acclamatie uit Psalm 113, blz. 257).

Liturgische bruikbaarheid

Dit kernvers is heel geschikt als doxologie en kan zo op diverse momenten in de liturgie worden gebruikt, bijvoorbeeld als schriftacclamatie.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel Het kernvers.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Projectkoor OAZE o.l.v. Wim Ruessink; Wilbert Berendsen, orgel