Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

120a - Te lang al zijn we hier gebleven


Antwoordpsalm
Margryt Poortstra
Bram Stellingwerf

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

De serie bedevaartspsalmen begint in onherbergzaam land. Deze psalm heeft een sobere vorm: gelezen verzen, met een gezongen refrein.
Uit: Margryt Poortstra en Bram Stellingwerf, Naar de Psalmen (Heerenveen, z.j.).