Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

121a - Mijn hulp komt van God


Kernvers
Marja van der Ploeg

Tekst

Dit kernvers met de tekst van Psalm 121,2 werd tijdens het redactieproces door Marja van der Ploeg geschreven. Zij was een van de leden van de redactionele werkgroep ‘Overige zangvormen’.
De eenvoudige hypo-mixolydische melodie kan zonder enige oefening worden gezongen.
Psalm 121,2 is het ‘adjutorium’ (het ‘Onze hulp’), de klassieke opening van de zondagmorgendienst, maar kan ook heel goed als openingsvers functioneren in een gebedsviering of refrein bij een gesproken of gereciteerde psalm.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel Het kernvers.

Auteur: Pieter Endedijk