Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

121b - Onze hulp komt van de Levende


De Levende waakt over je gaan en je komen

Reciteerpsalm

Tekst

Psalm 121 (De Nieuwe Bijbelvertaling)


Melodie

Bij deze reciteerpsalm zijn twee antifonen geschreven. Met antifoon A is deze psalm in het bijzonder geschikt voor gebruik in de middag. Antifoon B is vooral bedoeld om gezongen te worden in de herfsttijd en als iemand uitgezonden wordt of bij een reiszegen.

Zie verder het overzichtsartikel De reciteerpsalm.