Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

123a - Hunkerend naar erkenning


Antwoordpsalm
Margryt Poortstra
Bram Stellingwerf

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

In Psalm 123 bidt iemand die zich machteloos voelt, en opziet naar de hemel. God, ziet ú mij wel? In deze vorm wisselen zang en gesproken woord elkaar af.
Uit: Margrypt Poortstra en Bram Stellingwerf, Naar de Psalmen (Heerenveen, z.j.).


Media

Video: Psalmen anders 123a uitgevoerd door het Pancras Consort en samenzang o.l.v. Catrien Posthumus Meyjes; Willeke Smits, orgel; Marleen B. Berg, lector