Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

132 - Heer, denk aan David en zijn eed


Geneefse Psalter
Willem Barnard
Genève 1551

Tekst

De berijmingen uit het Geneefse Psalter worden niet afzonderlijk toegelicht.

Zie voor meer informatie het overzichtsartikel Het Geneefse Psalter.


Melodie

Voor een toelichting bij de melodie: zie Liedboek 944.


Media

Uitvoerenden: Gesualdo Consort Amsterdam o.l.v. Harry van der Kamp (strofe 1 in het Frans)

Video: Liedboek 132 door zangers Dorpskerk Eelde (strofen 1, 2, 3, 10), Vincent van Laar, orgel