Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

134b - Allen die God ten dienste staan


Sytze de Vries
Genève 1551
Psalm 134

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Met Psalm 134 sluit de reeks pelgrimsliederen. De reizigers gaan weer naar huis. De priesters en zangers die in de tempel blijven en de reizigers wisselen de zegen uit. In deze vorm kan de psalm gezongen worden ‘bij de deur naar buiten’: aan het einde van een viering of bij een pelgrimszegen wanneer iemand een reis onderneemt.