Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

137b - By the waters of Babylon


Canon
Philip Hayes Don McLean

Melodie

De canon ‘By the waters of Babylon’ is bekend geworden door de uitvoering van de singer-songwriter Don McLean (*1945). Een registratie van de canon is te horen op de LP American Pie uit 1971 (te beluisteren bij ‘Media’ op deze site).
De canon heeft echter een veel oudere oorsprong. De Engelse componist Philip Hayes (1738-1797) publiceerde in 1786 in Londen zijn bundel The Muses Delight, Catches Glees, Canzonets and Canons, een uitgave met 156 meerstemmige liederen en canons. Daarin vinden we op blz. 105 de oorspronkelijke versie:
De Amerikaanse singer-songwriter Lee Hays (1914-1981) maakte in de jaren veertig van de twintigste eeuw een bewerking van de canon. Hij was lid van de folkgroep The Weavers. Don McLean had contact met leden van deze groep.
In de bewerking van Hays/McLean zien we dat zij de eerste drie regels van de canon van Philip Hayes overnemen en uitsluitend het ritme wijzigen. Het belangrijkste verschil met de oorspronkelijke compositie van Philip Hayes is dat in deze bewerking de vierde regel wordt weggelaten. De afsluiting aan het einde van de derde regel is op de tonica in plaats van de terts bij Hayes. Die weggelaten vierde regel bevat de tekst van de volgende versregel uit Psalm 137. De tekst is gelijk aan die in The Book of Common Prayer (1548):

By the rivers of Babylon we sat down and wept
when we remember’d thee O Sion,
As for our harps we hanged them up,
upon the trees that are therein.
(Psalm 137,1-2)

Deze canon kan zeker onbegeleid gezongen worden. In het Liedboek zijn symbolen voor gitaarakkoorden opgenomen om een begeleiding te improviseren. In de begeleidingsuitgave bij het Liedboek zijn deze akkoorden voor een toetsinstrument uitgewerkt.  

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Video: ‘By the waters of Babylon’ uitgevoerd door Don McLean