Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

138a - Uw rechterhand beschermt mij


Antwoordpsalm
Maarten Das
Cees-Willem van Vliet

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Psalm 138 heeft een vaste plaats in de liturgie van Allerheiligen. Psalmvers 8 is daarbij de antifoon. Belijdenis en gebed klinken beide. In deze vorm kan de psalm als antwoordpsalm na de eerste lezing klinken.