Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

145a - Aller Augen warten auf dich, Herre


Een eerste kennismaking

Je kunt het in Duitsland of in internationale kringen zomaar meemaken: voorafgaand aan een maaltijd gaat iedereen staan en men zingt (meerstemmig!) uit het hoofd Aller Augen warten auf dich, Herre… Het zijn enkele verzen uit Psalm 145, op muziek gezet door Heinrich Schütz (1585-1672), de grootste Duitse componist van kerkmuziek vóór Bach. Het is een deel van de tafelzegen zoals Martin Luther die in zijn Kleine Catechismus aangeeft: eerst het Aller Augen…, dan wordt het Onze Vader gebeden en een zegengebed sluit deze korte huisliturgie af. De laatste tekst is in het Liedboek te vinden onderaan blz. 543.
Vaak is geprobeerd een Nederlandse vertaling bij de muziek te plaatsen. Maar de noten zijn zo op de Duitse tekst geschreven (uit de bijbelvertaling van Luther) dat dat eigenlijk nauwelijks mogelijk is.
De liedboekredactie heeft deze korte compositie van Schütz opgenomen om aan te sluiten bij de oecumenische traditie van dit gezongen gebed bij de maaltijd.

Auteur: Pieter Endedijk


Kernvers
Heinrich Schütz

Media

Video: Schüler-Eltern-Lehrer-Chor van de Klaus-Harms-Schule te Kappeln (D)