Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

145b - Dichtbij is God voor wie Hem roepen


Kernvers Gebedsacclamatie
Jan Duin
Jan Valkestijn

Tekst

Jan Valkestijn (1928-2017) was een warm pleitbezorger van de Engelse koormuziek tijdens zijn werk als rector cantus in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem. Zo introduceerde hij daar het onberijmd zingen van psalmen volgens de anglicaanse traditie, maar dan met een Nederlandse tekst. Om deze psalmen geschikt te maken als antwoordpsalm in een responsoriale vorm (zie het overzichtsartikel De Antwoordpsalm) schreef hij bij de vierstemmige chants refreinen voor volkszang. Deze acclamatie werd geschreven als refrein bij Psalm 145. Liedboek 23g, 113b, 367c en 367f zijn andere refreinen die Valkestijn bij de psalmen schreef.
Deze acclamatie werd ook opgenomen in Bavo Liedboek (1979, nr. 400) en in de tweede editie van Gezangen voor Liturgie (1996, acclamatie uit Psalm 145, blz. 258).

Jan Duin bewerkte de tekst van Psalm 145 als deel van Missa ter gedachtenis (1974), geschreven bij het bisschopsfeest van Mgr. drs. Zwartkruis (1909-1983), bisschop van Haarlem van 1966 tot zijn overlijden. De tekst is vers 18 uit deze bewerking.


Melodie

De melodie laat een afwisseling zien van binaire en ternaire eenheden. De componist schreef ook een descant om bijvoorbeeld de laatste keer te gebruiken. De descant is te vinden in de kooruitgave en in de begeleidingsuitgave bij het Liedboek.


Liturgische bruikbaarheid

Dit kernvers kan gebruikt worden als refrein bij een gelezen gereciteerde psalm, maar is ook heel geschikt als gebedsacclamatie.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel Het kernvers.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter; Matthias Havinga, orgel (bron: KRO-NCRV)