Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

146b - Laat ons nu vrolijk zingen (canon)


Canon
Bodo Hoppe

Melodie

De melodie van deze canon is gebaseerd op de eerste regel van de melodie van Liedboek 146a.
Deze liedcanon kan zelfstandig of in afwisseling met liedstrofen gebruikt worden. Bij gebruik door een gemengd koor is het belangrijk dat bij de afsluiting mannenstemmen bij de slotfermate in de derde regel eindigen. Steminzetten bijvoorbeeld: mannen-alt-sopraan of bas-tenor-vrouwen.
De drie canonsregels hebben in de eerste maat ongelijke ritmes. Dat vraagt om de nodige aandacht bij het zingen.
In het Liedboek zijn akkoordsymbolen opgenomen op basis waarvan men een begeleiding kan improviseren, waarbij ook andere instrumenten dan orgel denkbaar zijn.
De canon is afkomstig uit: Siegfried Bauer (red.), Sing mit – Leichte Kanons zu den Liedern des Evangelischen Gesangbuchs (München/Berlin 1993, nr. 302c) met een Nederlandse tekstaanpassing.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk