Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

147a - Een warme bron van vrede zijt Gij


Antwoordpsalm
Margryt Poortstra
Bram Stellingwerf

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Psalm 147 heeft een vaste plek op de zondag na Kerst, de dag dat de vreugde om de vredevorst en de pijn om de kinderen van Rachel naast elkaar staan. Het refrein is afkomstig uit Naar de psalmen (Heerenveen, z.j.).