Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

178 - Wie wil uit zijn hokje komen


Wonno Bleij
Willem Vogel

Tekst

Een toelichting op de liedtekst volgt nog.


Melodie

De melodie die Willem Vogel maakte bij ‘Wie wil uit zijn hokje komen’ heeft onmiskenbaar ballade-achtige trekken; het is een wijs met een verhalend karakter, passend bij de aard van de tekst. De voortgaande beweging in kwartnoten en de herhaalde melodieregel dragen daartoe bij. De vierregelige melodie heeft als structuur A-B-A-B’, waarbij B’ de vrijwel letterlijke omkering is van B. Gebroken drieklanken vormen het frame van deze wijs. In elke regel vullen secundeschreden deze uit akkoorden gebouwde melodie aan. Tot en met de  derde regel lijkt het alsof we hier te maken hebben met een pentatonische melodie – hetgeen goed past bij een onbevangen kinderlied – maar in de laatste regel maken de bes’ en de e’ de toonladder van F-majeur compleet. Ritmisch een vreemde eend in de bijt is het ‘achtstenhuppeltje’ vlak voor het slot. Deze toevoeging getuigt echter van de goede smaak van de componist; het behoedt de melodie voor een al te obligate en voorspelbare afsluiting.

De begeleiding van Willem Vogel valt op door de consequent doorgevoerde beweging in halve noten én door de trapsgewijs dalende baslijn. Door deze basis krijgt de meerstemmigheid iets van een perpetuum mobile, de altijd voortdurende beweging. De verschillende baspartijen in de melodisch gelijke eerste en derde regel voorkomen overigens dat de saaiheid in het vijftien strofen tellende lied toeslaat. Bij deze begeleiding hoort ook een bovenstem – te zingen in elke derde strofe, de strofen waarin Jona steeds indringend bevraagd wordt. Deze bovenstem is de stem die Jona voortdurend bij zijn naam roept. Dit roepen gebeurt ook hier – en sinds de grondlegging van de wereld – met dalende tertsen. Deze bovenstem is te vinden in de kooruitgave en is bestemd voor kinderstemmen.

Ondergetekende voegde ten behoeve van het Liedboek een driestemmige koorzetting toe, die niet van origine bij het lied hoort, maar wel de afwisseling ten goede komt. De zetting is uit te voeren door kinder- (of vrouwen-)koor óf gemengd koor (sopraan-alt-mannenstem).

Auteur: Christiaan Winter


Media

Uitvoerenden: Kindercantorij Domkerk Utrecht o.l.v. Catrien Posthumus Meyjes; Natasja van der Hout, solozang; Toon Hagen, orgel (strofen 1 t/m 9; eerdere tekstversie van het lied)