Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

17a - Het wordt weer licht


Morgengebed

Margreet Spoelstra
Jos Lamboo

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

In Psalm 17 is een mens in het nauw. Zeker in de nacht komen benauwdheid en angst haar bezoeken. Daar tegenin te kunnen zingen verbeeldt en schenkt vertrouwen.