Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

182 - Blinde man, ga voort gij


Een eerste kennismaking

Met de opname in het Liedboek krijgt dit lied over de blinde bedelaar (Marcus 10,46-52) voor het eerst een plaats in een officiële kerkelijke liedbundel, terwijl het al enkele decennia oud is. Toch zal het lied niet voor iedereen onbekend zijn: het was ook te vinden in Filippus liederenboek, een uitgave uit 1970 voor het jeugdwerk van de Gereformeerde Kerken. Hoewel er in de tekst wel typische stijlkenmerken uit die tijd zijn te herkennen, zoals het aanspreken van de blinde met ‘gij’, is de tekst speels doordat de dichter Muus Jacobse van het bekende verhaal een rollenspel maakt. In de eerste strofe zijn omstanders aan het woord die zich aan de blinde storen. In de tweede strofe zijn het anderen die hem juist aanmoedigen om naar Jezus te gaan. Deze twee strofen kunnen daarom het beste door twee verschillende groepen gezongen worden. In de derde strofe is de blinde zelf aan het woord; deze strofe is dan ook bij uitstek geschikt voor een solostem. De slotstrofe is voor iedereen.
Jan Pasveer schreef een eenvoudige melodie in een 6/8-maat bij deze tekst.

Auteur: Pieter Endedijk


De blinde bedelaar

Muus Jacobse
Jan Pasveer