Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

187 - Runderen, schapen en duiven te koop


Een eerste kennismaking

Een lied bij het verhaal over de tempelreiniging (Johannes 2,13-16), waarin kinderen volop kunnen participeren. René van Loenen heeft een speelse tekst geschreven met veel woordcombinaties uit de wereld van de handel: we zien een levendige markt voor ons.
De liedboekredactie selecteerde dit lied allereerst vanwege de zangvreugde die het oproept, natuurlijk mede door de goed op de woorden geschreven melodie van Yme van der Valk. Maar daarnaast is het een mooi voorbeeld van een bijbels vertellied waarbij de zanger door het zingen toegang krijgt tot het verhaal. Je hoeft het verhaal niet eerst te lezen of te horen.
De liedtekst vertelt het verhaal na. In één zinnetje wordt de kern daarvan aangegeven: ‘vrij zijn van de verslaving aan goud en genot’ (couplet 4).
Het lied moet licht en niet te langzaam worden gezongen en kan goed begeleid worden op een piano.

Auteur: Pieter Endedijk


De tempelreiniging

René van Loenen
Yme van der Valk