Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

197 - Gij die het sprakeloze bidden hoort


Getijden
Huub Oosterhuis
Antoine Oomen