Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

200 - Wek uw kracht en kom ons bevrijden


Getijden
Huub Oosterhuis
Antoine Oomen

Melodie

In 1983 schreef Antoine Oomen twee composities met de titel ‘Wek uw kracht’, die melodisch nauw aan elkaar verwant zijn. In het Liedboek staat de kortste van deze twee afgedrukt. De muzikale vorm is eenvoudig en doet denken aan een psalmodietoon. Er is sprake van drie ‘verzen’. In de eerste regel van ieder vers is c” de reciteertoon, in de tweede regel is dat de bes’. Het eerste en derde vers beginnen direct op de c” – daarmee wilde de componist de accenten van ‘Wek’ en van ‘Roep’ benadrukken –, maar het tweede vers begint met een zogenaamd initium, waarmee toegezongen wordt naar ‘leven’. Er moet in een rustig tempo gezongen worden, zodat de woorden de ruimte krijgen en er een sfeer van gebed kan ontstaan.

De toonsoort is f-mixolydisch. Het is belangrijk om je hiervan bewust te zijn, met name in de tweede regel, waar op ‘laat’ dus niet een e’, maar een es’ gezongen en gespeeld moet worden!

Het lied is door Oomen oorspronkelijk gecomponeerd voor vierstemmig koor a capella (zijn zetting is te vinden in de koorbundel bij het Liedboek), maar kan door de gemeente zeker ook eenstemmig gezongen worden. De koorzetting kan daarbij als orgel- of pianobegeleiding dienen. Een afwisseling in de uitvoering is uiteraard ook mogelijk, bijvoorbeeld door het eerste vers door de voorganger of door de cantor of door een solist uit het koor te laten zingen, het tweede vers door het vierstemmige koor en het derde vers door allen.

Auteur: Bert Stolwijk