Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

201 - Die ons gedenkt


Getijden
Sytze de Vries
Christiaan Winter

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Commentaar bij Zingend Geloven 8’ en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.  

Jarenlang werden in de Oude Kerk te Amsterdam maandelijks zogenaamde ‘Avonduren’ gehouden, een min of meer experimentele vespervorm, waar ook nieuwe liturgische teksten op hun houdbaarheid werden beproefd.

Daar was het gebruik ontstaan om bij de voorbede mensen de mogelijkheid te bieden in het midden van de kring een kaars aan te steken, als visueel gebed voor een dierbare. Tientallen lichten stonden dan als een ‘meditatiepunt’  te stralen. Ondertussen werd dit geheel door het gezongen gebed van allen ondersteund, waarbij de cantorij het voortouw nam.

Zingend en biddend bevelen wij mensen aan in Gods hoede (eerste en tweede voorzangvers), maar dat kan niet zonder onze eigen betrokkenheid met hen (derde voorzangvers).

De tekst fungeert als een ‘gebedsmolen’: er wordt doorgezongen, waarbij telkens overnieuw begonnen wordt, zolang er mensen naar voren komen om een kaars te ontsteken. De aanwezigen herhalen zo telkens de antifoon.

Sinds 4 november 2007 hangt de tekst van de antifoon, in glas gegraveerd, aan de muur van de Amsterdamse Nassaukerk.


Melodie

De antifoon heeft de eenvoudige melodische vorm A-B-B’-A’, waarin B’ een ritmische versnelling van B is en daardoor de melodie vaart geeft, terwijl A’ juist een vertraagde versie van A is. Zodoende komt de melodie – op doordachte wijze – tot rust.

De harmonische formule van de voorzangverzen doorbreekt de toonsoort en het klankidioom van het refrein. Verder dan het middelste akkoord – Es-majeur – kan men zelfs niet verwijderd raken van a-mineur. In schijnbaar willekeurige volgorde wisselen de kleine en de grote drieklanken in grondligging elkaar af. Het zangtempo wordt in de voorzangverzen bepaald door gewoon spreekritme.