Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

205 - Daar kraait een haan, een goed bericht


Een eerste kennismaking

Dit lied behoort tot de oudste liederen van de kerk: een oud-kerkelijke hymne van Aurelius Prudentius Clemens, een dichter uit de vierde eeuw. In veel van die hymnen is het lichtmotief belangrijk. Het zijn dan ook vaak morgen- of avondliederen. In dit lied is het licht dat verschijnt een beeld voor Christus die ons ten leven roept.
In het Liedboek voor de kerken kwam ook een vertaling van dit lied voor (gezang 371). De liedboekredactie heeft bij dit lied gekozen voor een vertaling van Andries Govaart, die de oude woorden meer naar onze tijd brengt en recht doet aan de beeldende taal. Als voorbeeld de tweede strofe: ‘Kom uit je warme bed, roept Hij, / of ben je ziek, doodop of lui?’
De liedboekredactie heeft bij verschillende hymnen een latere melodie geplaatst. Bij dit lied is de middeleeuwse melodie gehandhaafd, die ook in het Liedboek voor de kerken bij deze hymne stond.

Auteur: Pieter Endedijk


Ales diei nuntius

Aurelius Prudentius Clemens
Andries Govaart
voormiddeleeuws?/Worcester 13e eeuw
Aeterne rerum conditor

Tekst

Toelichting bij de tekst volgt nog.


Melodie

Voor een toelichting bij de melodie: zie Liedboek 599.