Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

21 - O Heer, de koning is verheugd


Martinus Nijhoff
Genève 1551

Tekst

De berijmingen uit het Geneefse Psalter worden niet afzonderlijk toegelicht.

Zie voor meer informatie het overzichtsartikel Het Geneefse Psalter.


Media

Uitvoerenden: Koor OAZE o.l.v. Wim Ruessink; Hayo Boerema, orgel (strofen 1, 2, 7) (bron: KRO-NCRV)