Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

226 - Dank U voor uw overvloed


Segne, Herr, was deine Hand

Canon Getijden
Gert Landman
Paul Ernst Ruppel

Melodie

In Duitstalige landen is het gebruikelijk om als kerkelijke groeperingen bijeen zijn gemeenschappelijke maaltijden te openen met een canon of een kernvers.
De canon ‘Segne, Herr, was deine Hand’ van Paul Ernst Ruppel (1913-2006) is een vaak toegepaste canon voor dit moment. De canon is overgenomen uit het Duitse Evangelisches Gesangbuch (1993/96, nr. 466) en het Zwitserse Evangelisch-reformiertes Gesangbuch (1998, nr. 632). Gert Landman maakte in opdracht van de liedboekredactie een vertaling.
Deze canon is niet moeilijk te zingen. De tweede regel is de herhaling van de eerste regel, maar dan een terts lager. De derde regel is een herkenbare afsluiting met een modaal motief (f’-g’-f’-d’-f’). De 5/2-maat levert in de praktijk geen problemen op, alleen is enige oplettendheid bij de slotnoot gevraagd. Er bestaat nogal eens de neiging om bij herhaling van de canon deze noot te verkorten tot een halve noot.

Bij gebruik door gemengde stemmen sluiten de mannenstemmen af op het woord ‘Amen’. Steminzetten bijvoorbeeld: mannen-alten-sopranen.
De canon kan het beste onbegeleid gezongen worden. Eventueel kan men op basis van de akkoordsymbolen een eenvoudige begeleiding improviseren.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Video: Liedboek 226 door Pancras Consort o.l.v. Catrien Posthumus Meyjes