Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

22b - Mijn God, mijn God, waarom verstoot u mij


René van Loenen
Genève 1542/Lyon 1547
Psalm 22

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Psalm 22 heeft met de melodie van Genève een sterke vorm. In vieringen in de tijd voor Pasen, zeker ook op Goede Vrijdag, wordt hij veel gezongen, meestal in een keuze van enkele verzen. Hier hebben redactie en dichter de keuze gemaakt.