Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

22c - Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten


O trouw, wat ben je sterk

Antwoordpsalm
NBV21Roel Bosch
Southern Harmony 1835
Tune: WONDROUS LOVE

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

De oorspronkelijke versie komt uit de Verenigde Staten. Bij de lezing van de Psalm zijn vier strofen ingevoegd in de Psalm. Ze maken de hoorders tot deelnemers in de lezing.
Deze versie is overgenomen uit Psalms for All Seasons (Grand Rapids, 2011).