Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

234 - Die met ons deelt het brood als onder vrienden


Getijden
Sytze de Vries
Christiaan Winter

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Commentaar bij Zingend Geloven 8’ en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.  

Jarenlang at een groep leden van de Sweelinck Cantorij van de Amsterdamse Oude Kerk voorafgaand aan de koorrepetitie met elkaar. Beurtelings werd er gekookt. In dat gezelschap ontstond er de behoefte aan een vast tafelgebed. Daar voorganger/tekstschrijver én de cantor zich onder de tafelgenoten bevonden, werd dat verlangen gerealiseerd. Daarbij is gekeken naar de joodse vorm van tafelzegen, de beracha: God wordt door mensen gezegend, om wat Hij biedt en gebiedt. Het is goed om dit lied by heart (uit het hoofd) te zingen, het liefst meerstemmig; het kan ook enkele malen worden herhaald.


Melodie

De muziek – de melodie kan niet los worden gezien van de meerstemmige zetting – werd geschreven ten behoeve van de woensdagavondmaaltijd van de  Sweelinckcantorij. Vierstemmig kon daar altijd wel worden gezongen. Voor de opname in Zingend Geloven en het Liedboek werd de dubbele tenorpartij aan het slot – tenoren genoeg in die dagen! – teruggebracht tot eenstemmigheid.
De tekstuele drieslag wordt in de muziek op de voet gevolgd; de wijs van de tweede regel is de terts omhoog getransponeerde versie van de eerste regel. De slotregel begint weer een terts hoger, maar ontwikkelt zich in de richting van een iets afwijkende slotformule. In feite is de octaaf-overspannende melodie gedrapeerd om de volgende melodische kapstok: c’-e’-g’ – e’-g’-b’g’-b’-c”.