Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

235 - Voor alle goede gaven, Heer


Canon Getijden
mondeling overgeleverd
mondeling overgeleverd

Melodie

Dit is een bekende mondeling overgeleverde canon om te zingen bij de opening of afsluiting van een maaltijd. De melodie is eenvoudig te zingen en is ook met andere teksten bekend, onder andere ‘Wij danken U voor ’t daaglijks brood, kracht en gezondheid, Heer’.
Eventueel kan de canon met verschillende teksten herhaald worden. De stemmen eindigen na elkaar. Na een octaafsprong daalt de eenvoudige melodie van de dominant (c”) naar de tonica (f’).

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk