Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

23g - Mijn herder is de Heer


Kernvers
Silvo Ponten
Jan Valkestijn

Tekst

Jan Valkestijn (1928-2017) was een warm pleitbezorger van de Engelse koormuziek tijdens zijn werk als rector cantus in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem. Zo introduceerde hij daar het onberijmd zingen van psalmen volgens de anglicaanse traditie, maar dan met een Nederlandse tekst. Om deze psalmen geschikt te maken als antwoordpsalm in een responsoriale vorm (zie het overzichtsartikel ‘De Antwoordpsalm’) schreef hij bij de vierstemmige chants refreinen voor volkszang. Deze acclamatie werd geschreven als refrein bij Psalm 23. Liedboek 113b, 145b, 367c en 367f zijn andere refreinen die Valkestijn bij de psalmen schreef.
Deze acclamatie werd ook opgenomen in de tweede editie van Gezangen voor Liturgie (1996, acclamatie uit Psalm 23, blz. 254) en in de tweede editie van Zingt Jubilate (2006, psalmkeervers P26).

Liturgische bruikbaarheid

Dit kernvers is onder andere goed bruikbaar bij een gelezen of gereciteerde psalm.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel Het kernvers.

Auteur: Pieter Endedijk