Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

261 - Licht, verlaat ons niet


Wim Pendrecht
Frits Mehrtens
Wachters van de tijd

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Commentaar bij Zingend Geloven 6’ en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.  

Deze lichthymne werd geschreven voor de vesperdiensten in de Utrechtse Domkerk op een bekende melodie van Frits Mehrtens. Opvallend is, dat elk van de vier strofen begint met het woord ‘licht’. In het licht is de wereld (zie Genesis 1,3-5), zijn de mensen van oudsher herkenbaar. Naar bijbels besef begint elke nieuwe dag op de avond daarvoor. Maar voor de duisternis hoeven wij niet te vrezen, het licht zal in de nacht aangloeien:  ‘de nacht licht op als de dag, het duister zal helder zijn als het licht’ (Psalm 139,12).

In de lof van het licht wordt uitgezongen, dat vanuit het donker het licht groeit en glanst. ‘Sta op en schitter, je licht is gekomen … Over jou schijnt de Heer’ (Jesaja 60,1-2). En: ‘Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’ (Johannes 1,5). Profeten en evangelisten berichten ons telkens weer, dat de Messias als gezalfde Gods het Licht der wereld is.


Melodie

Een typische ‘Mehrtens’-melodie (geschreven bij de tekst ‘Wachters van de tijd’, zie Liedboek 453red.); een melodie in D-groot, met een resolute stijging naar de kwint in het begin; vergelijk de melodieën van ‘Zing jubilate’ (Liedboek 652); ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ (Liedboek 655) en ‘O Christus, Heer der heerlijkheid’ (Liedboek voor de kerken gezang 89):

De melodie heeft een duidelijk begin- en eindstatement, terwijl het middengedeelte als een geheel kan worden ervaren. Opvallend is de sterke tekst-melodie-relatie; de melodie stijgt van d’  naar d’’ , als het ware ‘vanuit het donker naar het licht’.
De middenregels dienen dóórgezongen te worden; dit wordt ondersteund door het gebruik in de begeleiding van vertragingen en omkeringen.
Het metrum is om en om 3/4 en 2/4. Tempo: voor de kwartnoot 112.