Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

27 - Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here


Klaas Heeroma
Genève 1551

Tekst

De berijmingen uit het Geneefse Psalter worden niet afzonderlijk toegelicht.

Zie voor meer informatie het overzichtsartikel Het Geneefse Psalter.


Media

Uitvoerenden: Maria-Magdalena-cantorij o.l.v. Kees van Eersel; Jaco van Leeuwen, orgel (strofen 4, 7)