Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

273 - Loof God, die zegent al wat leeft


Jan Willem Schulte Nordholt
Johann Crüger
Nun danket all und bringet Ehr

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken’ (Amsterdam 1977) en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is. 

In dit lied heb ik bewust getracht alle elementen van de kerkelijke gemeenschap tezamen te brengen, het kerkgebouw als woning Gods, de toren als vinger Gods (zoals een oude zegswijze het wil), de eredienst, woord, lied en sacramenten, en tenslotte de persoonlijke instemming van de gelovige.

Auteur: J.W. Schulte Nordholt


Melodie

De melodie van Johann Crüger voor het lied ‘Nun danket all und bringet Ehr’ van Paul Gerhardt (1607-1676), zie Evangelisches Gesangbuch nr. 322, komt in het Liedboek driemaal voor, telkens als leenmelodie: behalve bij 283 ook bij 642 en 751. Bij Liedboek 642 wordt de melodie besproken.


Media

Uitvoerenden: Gereformeerd Gemengd Koor ‘Tot ’s Heeren Glorie’ Bunschoten-Spakenburg o.l.v. Geert Westerhof; Peter Sneep, orgel 

Video: Liedboek 273 door zangers Dorpskerk Eelde, Vincent van Laar, orgel