Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

277 - Die ons voor het licht gemaakt hebt


Voor het licht

Kernvers
Huub Oosterhuis
Tom Löwenthal

Melodie

Deze korte tekst van Huub Oosterhuis kreeg een melodie van Tom Löwenthal, die een golfbeweging laat zien zoals een branding op het strand spoelt: vanuit de grondtoon (d’) maakt de melodie tweemaal een lichte stijging om daarna steeds even terug te keren en vervolgens weer verder te reiken: eerst tot g’, daarna tot b’ en ten slotte tot het octaaf van de grondtoon (d” op het woord ‘licht’!). Daarna daalt de melodie om nog even bij het woord ‘naam’ tot stilstand te komen en uiteindelijk bij ‘Ik zal er zijn’ af te sluiten op de terts (fis’).
Dit kernvers is ook opgenomen in Verzameld Liedboek (2004, blz. 569) en Zangen van zoeken en zien (2015, nr. 290).


Liturgische bruikbaarheid

De woorden ‘wees hier aanwezig in uw naam’ maken dit kernvers heel geschikt als openingsvers of als drempelgebed, maar het is ook goed te gebruiken in de dienst van de Schriften voorafgaand aan de lezingen.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel Het kernvers.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uivoerenden: Koor van de Amsterdamse Studentenekklesia en/of Koo rvan de nieuwe Nederlandse religieuze muziek