Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

27c - Uw nabijheid wil ik zoeken


Antwoordpsalm
Margryt Poortstra
Bram Stellingwerf

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

In de psalm spelen gevoelens van verlatenheid en onveiligheid een grote rol. De tekst schetst de pijn als vader en moeder, die staan voor liefde en zorg, uit het zicht verdwenen zijn. Het vertrouwen op de Ene biedt een veilige plaats.
In de vorm wisselen gesproken tekst en gezongen refrein elkaar af.
Uit: Margryt Poortstra en Bram Stellingwerf, Naar de Psalmen (Heerenveen, z.j.).


Media

Video: Psalmen anders 27c, opname in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zwartsluis; leiding zang: Catrien Posthumus Meyjes; Marijn Slappendel, piano; Anneke Rots, lector