Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

282 - Genesteld aan uw hart


Een eerste kennismaking

Dit lied werd geschreven voor de wijding van Mattijs Ploeger tot priester van de Oud-Katholieke Kerk in 1999. De dichter Sytze de Vries en de componist Christiaan Winter, beiden bevriend met Ploeger, gaven hem dit lied voor die gelegenheid. Ploeger had een promotiestudie afgerond over de kerk als eucharistische gemeenschap, anders gezegd: de kerk is daar, waar de Maaltijd van de Heer wordt gevierd.
In dit lied speelt daarom de Maaltijd dan ook een belangrijke rol. In de eerste strofe herkent men Psalm 84: de zwaluw vindt zijn nest bij Gods altaar. Zo mag de mens zich thuis voelen. De tweede strofe brengt ons bij de Dienst van de Schrift. Het Woord dat gesproken wordt herschept de mens en geeft hem adem. De derde en vierde strofe brengen ons bij de Dienst van de Tafel. Strofe 3 benoemt wat de kern is van die eucharistische gemeenschap: ik ontvang het brood en deel het. De eerste drie strofen zijn gesteld in de eerste persoon enkelvoud, de vierde strofe staat in meervoud; zo vormen vele individuen gemeenschap: het lichaam van Christus.
De liefde van zowel Mattijs Ploeger als Christiaan Winter voor de Engelse kerkmuziek bracht laatstgenoemde tot een melodie in Engelse stijl: een brede melodie met grote sprongen die gedreven gezongen mag worden.
Het lied kan als openings- of als tafellied gezongen worden.

Auteur: Pieter Endedijk


Sytze de Vries
Christiaan Winter

Media

Uitvoerenden: Sweelinckcantorij van de Oude of Nicolaaskerk te Amsterdam o.l.v. Christiaan Winter; Christiaan de Vries, orgel; Lixel Huijts, klarinet (strofe 5 is niet opgenomen in het Liedboek)