Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

285 - Het licht is ons voorgegaan


Sytze de Vries
Christiaan Winter

Tekst

Deze toelichting bij de liedtekst is overgenomen uit ‘Commentaar bij Zingend Geloven 7’ en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is. De toelichting bij de melodie is nieuw geschreven voor deze website.  

Toen bedacht werd dat kinderen die tijdens de kerkdienst naar hun eigen ruimte gingen ook het aangestoken licht mee zouden krijgen, ontstond er ook behoefde aan een klein liedje, dat onderweg gezongen kon worden, opdat de liturgie niet ‘stil zou vallen’. De betekenis van het licht (wegwijzer, baken) wordt in een notendop aangegeven.


Melodie

De melodie van Christiaan Winter kent een eenvoudige, heldere opbouw, volgens het principe van de ‘elementaire bouwstenen’ van Bernard Huijbers, die op grond van de muziekgeschiedenis het gebruik van een klein aantal herkenbare motieven (elementen van slechts twee of drie noten) als basis zag voor een grotere, memoriseerbare melodische structuur. Het opmatige openingsmotief d’-g’ als opening van de drieklank van grondtoonsoort G-groot wordt in de tweede regel gevolgd door de terts en de kwint (b’-d”) en in de derde regel als transpositie hernomen (fis’-b’). Vervolgens is er de porrectus-figuur (een in het gregoriaans zo genoemde groep van drie noten: hoog-laag-hoog) in de eerste, tweede, vierde en zesde maat en in het slot van de melodie (g’-e’-g’). Het derde element is ten slotte de dalende toonladderfiguur: in de tweede regel van d” naar a’, in de derde regel van b’ naar e’ (zonder a’) en in de slotregel van de opmatige c” naar de porrectusfiguur g’-e’-g’.

De melodie, die gemaakt is om kinderen te begeleiden bij hun gang van kerk- naar kinderdienst, is gemaakt om op te lopen, in een 2/2 maat, en vraagt derhalve om een vlot tempo, alla breve.

Auteur: Cees-Willem van Vliet


Media

Uitvoerenden: Jeugdcantorij van de Domkerkgemeente Utrecht o.l.v. Remco de Graas; Christiaan de Vries, piano