Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

291a - Onze hulp is in de naam van de Heer


Een eerste kennismaking

Zie voor een algemene toelichting over het drempelgebed het gelijknamige overzichtsartikel (klik hier).


Drempelgebed
Jan Pasveer

Tekst

De tekst is Psalm 124,8. De vertaling van dit psalmvers is, vanwege de herkenbaarheid in de liturgie, in alle belangrijke Nederlandse Bijbelvertalingen ongewijzigd gebleven (Statenvertaling 1637, NBG-vertaling 1951, Nieuwe Bijbelvertaling en NBV21). In de Statenvertaling luidde de spelling: ‘Onse hulpe is in den Name des HEEREN, die hemel ende aerde gemaeckt heeft.’


Melodie

Jan Pasveer (1933-2005) schreef de toonzetting van deze bemoediging voor een serie TV-vespers die in januari en februari 1974 vanuit het gebouw van de Doopsgezinde gemeente te Westzaan werd uitgezonden. Teksten en muziek van deze vespers werden gepubliceerd in G.N. Lammens, Jan Pasveer, Niek Schuman, Vespers vieren (Kampen 1974). De muziek van de bemoediging staat in deze uitgave op blz. 47 in het handschrift van Pasveer:
De eerste zin kan worden gezongen door voorzanger(s) of voorganger, het tweede deel door allen. In de kooruitgave bij het Liedboek is een meerstemmige koorzetting te vinden, die ook in de TV-vespers werd gebruikt.
De melodie staat In D-groot, maar heeft aan het einde van de eerste regel door het gebruik van de c” in plaats van de cis” een modale wending (‘van’). De melodie begint op de terts van de toonsoort en stijgt naar de hoge d” bij het woord ‘naam’. Het tweede deel van de zin laat door toepassing van de kwartentriool een fraaie verbreding horen, waardoor de herhaling van het kwart-achtste-achtste-ritme (‘hemel en’) wordt voorkomen. De melodie eindigt op de kwint van de toonsoort.

Auteur: Pieter Endedijk