Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

291b - Onze hulp is in de naam van de Heer


Een eerste kennismaking

Zie voor een algemene toelichting over het drempelgebed het gelijknamige overzichtsartikel (klik hier).


Drempelgebed
Luuk Sikkema

Tekst

De tekst is Psalm 124,8. De vertaling van dit psalmvers is, vanwege de herkenbaarheid in de liturgie, in alle belangrijke Nederlandse Bijbelvertalingen ongewijzigd gebleven (Statenvertaling 1637, NBG-vertaling 1951, Nieuwe Bijbelvertaling en NBV21). In de Statenvertaling luidde de spelling: ‘Onse hulpe is in den Name des HEEREN, die hemel ende aerde gemaeckt heeft.’


Melodie

De toonzetting van Luuk Sikkema van de bemoediging is overgenomen uit Gereformeerd Kerkboek (van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, editie 2006, nr. 175c). De dorische melodie is in het Gereformeerd Kerkboek in het geheel toebedacht aan de gemeente, in het Liedboek is voor de gebruikelijke beurtzang gekozen.

Auteur: Pieter Endedijk