Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

300c - Kyrie (Alle geluk)


Ontferm u over de aarde

Het ordinarium in het Liedboek
Harrie Wouters
Willem Blonk

Tekst

Liedboek 300c is een Kyrie-litanie. Het Kyrie is een onderdeel van het ordinarium, de vaste gezangen van de liturgie. Zie voor meer achtergrondinformatie het overzichtsartikel Het ordinarium in het Liedboek.