Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

301c - Kyrie eleison (de Sutter)


Canon Het ordinarium in het Liedboek
Ignace de Sutter

Tekst

Het Kyrie is een onderdeel van het ordinarium, de vaste gezangen van de liturgie. Zie voor meer achtergrondinformatie het overzichtsartikel Het ordinarium in het Liedboek.


Media

Video: Liedboek 301c door zangers Doprskerk Eelde, Vincent van Laar, orgel