Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

301h - Kyrie eleison (Toolan)


Het ordinarium in het Liedboek Taizé Gebedsacclamatie
Suzanne Toolan

Tekst

Het Kyrie is een onderdeel van het ordinarium, de vaste gezangen van de liturgie. Zie voor meer achtergrondinformatie het overzichtsartikel Het ordinarium in het Liedboek.