Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

303 - Zonne en maan


Een eerste kennismaking

Dit is een eenvoudig lied uit Zweden, waarvan de tekst geschreven werd door Britt G. Hallqvist. Naast kerkliederen schreef ze is vooral kinderboeken en vertaalde ze klassieke literatuur in het Zweeds.
De tekst heeft een trinitarische opbouw, maar blijft licht van toon. De eerste strofe is een lofzang tot God als de Schepper, de tweede strofe is gewijd aan Jezus, de derde strofe is tot de Geest gericht.
Het lied kent heel korte regels, waarbij de laatste drie regels als een soort refrein klinken, vanwege de in elke strofe terugkerende woorden: ‘wij danken U, / wij prijzen U, / wij zingen uw heilige naam’.
Even eenvoudig als de tekst is de melodie van Egil Hovland. Hij schreef een groot aantal composities voor kerkelijk gebruik. De melodie is vloeiend en voor kinderen goed mee te zingen. In Noorwegen wordt dit lied vaak als glorialied gezongen in diensten met kinderen.

Auteur: Pieter Endedijk


Måne och sol

Het ordinarium in het Liedboek
Britt G. Hallqvist
Andries Govaart
Egil Hovland