Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

308a - Gloria in excelsis Deo


Het ordinarium in het Liedboek
John L. Bell

Tekst

De tekst is de inzet van het Gloria: Gloria in excelsis Deo (Eer aan God in den hoge).
Het Gloria is een onderdeel van het ordinarium, de vaste gezangen van de liturgie. Zie voor meer achtergrondinformatie het overzichtsartikel Het ordinarium in het Liedboek.

N.B.: Per abuis heeft dit liturgisch gezang het nummer 308a gekregen. Een nummer 308 of 308b bestaat echter niet.