Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

309 - Zing nu verheugd een vrolijk lied


In gloria!

Canon Het ordinarium in het Liedboek
Wim Pendrecht
Maarten Kooy

Melodie

Oorsprong en verspreiding

De canon werd eerder gepubliceerd in het deeltje Zingen in de tijd uit de driedelige serie Bij hoog en bij laag (Kampen 1991, nr. 11).

Analyse

Deze canon van Maarten Kooy (1927-2013), op tekst van Wim Pendrecht (1930-2014), kan men heel goed een liedcanon bij Liedboek 103a noemen. De melodie van de eerste twee regels van lied en canon zijn gelijk, met uitzondering van het ritme aan het einde van de tweede regel:

Liedboek 103a:
Liedboek 309:
De canon is zesstemmig, maar kan ook met minder stemmen gezongen worden, eventueel aangevuld met instrumentalisten die inzetten voor hun rekening nemen.
De melodie in een ternair ritme vraagt om krachtige en actieve zang met een duidelijk accent op elke halve noot.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.


Liturgische bruikbaarheid

De tekst van deze canon is eigenlijk niet een Gloria, maar een oproep tot zingen. Evengoed kan het in de liturgie de plaats van het Gloria innemen.
Ook op andere plaatsen in de liturgie is deze canon bruikbaar. Daarnaast kan deze canon goed buiten de zondagsliturgie functioneren. De variant van de laatste regel geeft enkele mogelijkheden aan: bijvoorbeeld bij een verjaardag, een huwelijksfeest, een huwelijksjubileum et cetera.

Het Gloria is een onderdeel van het ordinarium, de vaste gezangen van de liturgie. Zie voor meer achtergrondinformatie het overzichtsartikel Het ordinarium in het Liedboek.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Apeldoorns Kerkmuziekensemble o.l.v. Thea Endedijk-Griffioen