Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

309 - Zing nu verheugd een vrolijk lied


In gloria!

Canon Het ordinarium in het Liedboek
Wim Pendrecht
Maarten Kooij

Tekst

De tekst van deze canon is eigenlijk niet een Gloria, maar een oproep tot zingen. Evengoed kan het in de liturgie de plaats van het Gloria innemen.
Ook op andere plaatsen in de liturgie is deze canon bruikbaar. Daarnaast kan deze canon goed buiten de zondagliturgie functioneren. De variant van de laatste regel geeft die enkele mogelijkheden aan: bijvoorbeeld bij een verjaardag, een huwelijksfeest, een huwelijksjubileum et cetera.

Het Gloria is een onderdeel van het ordinarium, de vaste gezangen van de liturgie. Zie voor meer achtergrondinformatie het overzichtsartikel Het ordinarium in het Liedboek.