Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

329 - O Heer God, erbarmend, genadig


Huub Oosterhuis
Antoine Oomen

Melodie

Oorspronkelijk is ‘O Heer, God’ het refrein van een veel uitgebreider gezang dat van Oosterhuis de titel ‘Lied van de Naam’ kreeg en als zodanig is verschenen in de partituur Hierheen Adem (1996). Daarin wordt het refrein driemaal op een steeds hogere toon gezongen: de eerste keer beginnend op bes, de tweede keer op c’ en de derde keer op es’. In die partituur wordt als voetnoot aangegeven dat de drie refreinen ook los gebruikt kunnen worden, afgewisseld door gesproken gebeden. Dit mag de gebruiker op het spoor zetten om niet te veel waarde te hechten aan de toonhoogte waarin dit lied in het Liedboek genoteerd staat. Wanneer het lied als acclamatie bij de voorbede gebruikt wordt, zou ervoor gekozen kunnen worden om dit op drie opeenvolgende toonhoogtes te doen. Wanneer de acclamatie slechts eenmaal gezongen wordt (of meermalen op één toonhoogte), is het wellicht beter om te beginnen op c’, zodat het geheel in een iets hogere ligging komt. Dit is uiteraard alleen mogelijk als de organist beschikt over de eerder genoemde partituur of zelf in staat is om de begeleiding te transponeren.
Het lijkt wel of de barmhartigheid en liefde van God al zingend tastbaar wordt. Het lage tempo, de melodie die in het begin rustig golft binnen het bereik van de grote sext bes-g’ en pas in de tweede regel opklimt naar de bes’ (de climax ligt op het woord ‘trouw’) en daarna in een rustige beweging teruggaat naar f’: dit alles geeft een sfeer van geborgenheid die heel goed past bij de tekst.
De melodie heeft een open einde doordat ze niet op de grondtoon es’ afsluit, maar op de f’. Gods liefde kent immers geen einde. In de begeleiding eindigt deze aanroeping op een Bes-akkoord. En het lijkt inderdaad wel alsof Bes de grondtoon is van deze melodie, die eerder als Bes-mixolydisch klinkt dan als Es-groot.
In tegenstelling tot de meeste van zijn andere liederen heeft Oomen bij dit lied geen piano-, maar een orgelbegeleiding geschreven. De orgelbegeleiding in de begeleidingsuitgave bij het Liedboek is dan ook authentiek en bovendien zeer goed speelbaar. Deze is te combineren met de eveneens originele koorzetting van Oomen, zoals te vinden in de koorbundel.

Auteur: Bert Stolwijk


Media

Uitvoerenden: koor van de Amsterdamse Studentenekklesia en/of koor voor Nieuwe religieuze muziek (uitgebreide versie; zie melodietoelichting)