Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

330 - Woord dat ruimte schept


Canon Schriftacclamatie
Huub Oosterhuis
Antoine Oomen

Melodie

De schriftacclamatie biedt verschillende mogelijkheden voor de muzikale uitvoering. De opname op deze website geeft daar een beeld van. Na een voorspel wordt de melodie eerst eenstemmig gezongen. Daarna volgt een meerstemmige koorzetting met begeleiding (zie de koor- en begeleidingsuitgave bij het Liedboek) en ten slotte klinkt de melodie in canon. De canonstemmen eindigen na elkaar. Het is niet de bedoeling de meerstemmige koorzetting en de canon met elkaar te combineren.

De melodie golft in een rustig tempo in hoofdzakelijk secunde- en tertssprongen binnen het octaaf van D-groot. Tempo: MM = 48 voor de halve noot. Elke regel van vier maten bestaat uit twee motieven, waarbij het tweede motief een gevarieerde en getransponeerde herhaling van de eerste is.
Doordat steeds om de maat een hele noot (of een gepunteerd halve met een kwartrust) staat, kunnen de zangers eenvoudig de canonstem van de andere partij volgen.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk

Correcties:

In de koor- en begeleidingsuitgave staan enkele onjuistheden:

in de kooruitgave:

  • tenor: 3e systeem, 4e maat, 1e en 2e noot en 5e maat, 2e noot: g moet gis zijn
  • tenor: 4e systeem, 2e maat. 2e noot: tenor: a moet ais zijn

in de begeleidingsuitgave:

  • tenor: blz. 597, 1e systeem, 1e maat, 1e en 2e noot en 2e maat, 2e noot: tenor: g moet gis zijn
  • tenor: blz. 597, 1e systeem, 4e maat, 2e noot: a moet ais zijn
  • op blz. 597 is de begeleiding in de 2e en de 4e maat bestemd voor eenstemmige uitvoering of uitvoering in canon; bij begeleiding van de meerstemmige koorzetting moeten in de 2e en 4e maat de kwartnoten aangepast worden aan de toonhoogte van de alt- en tenorpartij op de 2e, 3e en 4e kwartnoot in deze maten

Liturgische bruikbaarheid

Zie het overzichtsartikel ‘De schriftacclamatie’.


Media

Uitvoerenden: koor van de Amsterdamse Studentenekklesia en/of koor voor Nieuwe religieuze muziek