Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

331 - Roep onze namen dat wij U horen


Kernvers Gebedsacclamatie Schriftacclamatie
Huub Oosterhuis
Tom Löwenthal

Tekst

Deze korte acclamatie werd overgenomen uit Verzameld Liedboek (2004, blz. 566).

De tekst van Huub Oosterhuis is een kort gebed dat de Eeuwige voor ons aanwezig zal zijn. In de eerste woorden (‘Roep onze namen’) resoneren Bijbelplaatsen als Jesaja 43,1 (‘Ik heb je bij je naam geroepen’) en Johannes 10,3 (‘hij roept zijn eigen schapen bij hun naam’); zie ook Johannes 20,16 (‘Jezus zei tegen haar: ‘Maria’!’). Aan dit roepen van onze namen wordt een drievoudige uitwerking toegedicht. Allereerst naar de Eeuwige horen ofwel zijn spreken gehoor geven: ‘dat wij U horen’. Vervolgens weer (op)ademen: ‘dat wij weer ademen’, vergelijk Genesis 2,7 (‘en blies hem levensadem in de neus’). Ten slotte de Eeuwige leven: ‘dat wij U leven’. Wat betekent dat laatste? Misschien zoiets als het beeld van de Eeuwige dragen (Genesis 1,26-27 en 5,1-2) of ‘voor elkaar zo goed als God’ zijn (zoals Bart Robbers dat verwoordt in het tafelgebed ‘Van alle dagen deze morgen’, zie Liedboek 403c, blz. 786 in het midden van de pagina).


Melodie

De melodie van Tom Löwenthal staat in Des-groot, begint en eindigt op de terts van de toonsoort. De melodie is opgebouwd uit vier motieven, waarvan de tweede en de vierde een herhaling is van de eerste, maar dan een hele toon lager. Het derde motief (f’-bes’-des”-c”-as’-f’) geeft een fraaie afwisseling. Zo ontstaat in het klein de veel voorkomende liedvorm a-a’-b-a’.

Op deze site is een uitvoering onder leiding van de componist te horen, waarbij de acclamatie door instrumentale delen en herhalingen een grotere compositie is geworden. 


Liturgische bruikbaarheid

De acclamatie kan gezongen worden voorafgaand aan de lezingen, maar ook heel goed als openingsvers in een gebedsviering. Tevens kan gedacht worden aan gebruik in de doopliturgie.

Zie ook het overzichtsartikel ‘De schriftacclamatie’.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: koor van de Amsterdamse Studentenekklesia en/of koor voor Nieuwe religieuze muziek