Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

335 - Hoor het woord


Let us hear

Schriftacclamatie
Myra Blyth
Myra Blyth

Tekst

Ontstaan en verspreiding

Dit korte lied – het is qua omvang meer dan een acclamatie – werd door de redactionele werkgroep ‘Kinder-, jeugd- en tienerliederen’ van de liedboekredactie gevonden in de uitgave Zing, adem, zing. Liturgische muziek voor vieringen met kinderen (Baarn 1999, nr. 38). Daar wordt vermeld dat het eerder verscheen in de Werkcahiers voor vieringen kinderen (1995, aflevering 1). Tekst en melodie werden geschreven door Myra Blyth die een tijd voor de Wereldraad van Kerken werkte. Het lied is dan ook meertalig in omloop gebracht. Het is onbekend van wie de Nederlandse vertaling is.

Inhoud

De oorspronkelijke Engelse tekst luidt:

Let us hear!
Let us hear what God the Lord has said:
Justice and peace embrace one another.
Justice and peace embrace one another.

In het tweede deel van de tekst is Psalm 85,11 herkenbaar: ‘trouw en liefde omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus’.


Melodie

De melodie van Myra Blyth in a-klein begint op de dominant (e’) en blijft in het de eerste twee regels rond deze toon cirkelen. In devolgende regels komt de melodie tot ontplooiing en stijgt via de tonica naar de terts (c”) om in het laatste deel op het woord ‘vrede’ de hoogte toon (d”) te bereiken.
Voor Zing, adem, zing maakte Chris van Bruggen een bewerking waarbij boven de melodie de sopranen een tegenstem hebben die canonisch is ten opzichte van de melodie. Het lied kan eerst eenstemmig worden gezongen en vervolgens een keer met de tegenstem. De bewerking is opgenomen in de koor- en begeleidingsuitgave bij het Liedboek.   


Liturgische bruikbaarheid

Deze acclamatie kan gebruikt worden voorafgaand aan of aansluitend op de lezingen. Ook is toepassing in de Vredesweek goed denkbaar.

Zie ook het overzichtsartikel ‘De schriftacclamatie’.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Marianne Westerveld, Johan Klein Nibbelink en Wim Ruessink

Video: Liedboek 335 door zangers Dorpskerk Eelde, Vincent van Laar, orgel