Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

338a - Halleluja (IWVL)


Halleluja
IWVL-NSGV

Melodie

De melodie van het ‘Halleluja’ is afkomstig uit het materiaal van de Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie, een samenwerkingsverband van benedictijner en cisterciënzer monniken en monialen in Nederland en Vlaanderen. De IWVL heeft de muziek samengesteld voor een volledig Nederlandstalig officie en dat gepubliceerd in het Abdijboek (vanaf 1981).
De melodie is in gregoriaanse stijl.
Dit Halleluja is in verschillende rooms-katholieke uitgaven opgenomen, zoals Wisselende gezangen voor het liturgisch jaar (1977-1980, nr. 515) en Gezangen voor Liturgie (1984/1996, nr. 241), daarin steeds met een uitgewerkt evangelievers met de tekst van Johannes 14,23. Over de uitgave Wisselende gezangen zie de toelichting bij Liedboek 338f.
Voor het Liedboek is gekozen om het evangelievers, zoals dat in bovengenoemde uitgaven voorkomt, niet op te nemen, In plaats daarvan is de melodieformule van de zevende psalmtoon vermeld, zoals deze ook in het Dienstboek wordt gebruikt en een van de psalmtonen is uit Het boek der psalmen (Boxtel 1975, zie blz. 443). Zo kan voor elke zondag steeds een wisselend psalm- of evangelievers worden gekozen.

Zie voor een algemene toelichting en de keuze van psalm- of evangelieverzen het overzichtsartikel Het halleluja.

Auteur: Pieter Endedijk